Knack den Code III (machbar)

Aufgabenstellung

Versuche die richtige Benutzername/Passwort Kombination herauszufinden.
In einem früheren Hack ist es dir gelungen untenstehende Daten aus der Datenbank zu extrahieren.

id dateModified username firstName lastName password
1103 2017-05-26 15:57:46 thomas.meyer Thomas Meyer 052ab893d739d2efdd3fec6b9abf0435
1104 2015-10-16 21:59:56 klimperkasten56 Thaddäus Mozart 24ab45fa315f7e845de3256be2918bcb
1105 2014-07-11 03:04:08 beathover70 Lüdwig van Beathover 9608e3da7f00ffa26507d1aa9a575197
1106 2016-01-06 08:51:52 spongebob Karina Ludwig 583fea53729bcb119bc1099a0dc5e73d
1107 2014-06-20 20:23:07 kaesekuchen1337 Heinz Kohler 32a9bbf6274937b39f2c0b6afeb94eac
1108 2014-04-02 10:24:34 superkeks Hubertus Karlson 1cec8fdbb8c7c692506e5de9583f4e6d
1109 2015-11-23 17:00:14 schimmelkeks Schimmel Keks 25f9e794323b453885f5181f1b624d0b
1110 2015-09-19 08:44:06 killer-clemi Jill Thunderstock ccc234e1a19e3c532edcc40fc79e7622